Toronto, ON

Party City Toronto, ON - Etobicoke, Sherway

Etobicoke, Sherway
160 North Queen Street
Toronto, ON M9C 1A8
(416) 695-8570
Store# 2028
Party Store Toronto, ON
Store Hours
Mon:
9:30 AM - 8:30 PM
Tue:
9:30 AM - 8:30 PM
Wed:
9:30 AM - 8:30 PM
Thu:
9:30 AM - 9:00 PM
Fri:
9:30 AM - 9:00 PM
Sat:
8:30 AM - 8:30 PM
Sun:
10:00 AM - 6:00 PM
View Local Ad

Store Services

  • Birthday Party Supplies
  • Halloween Costumes
  • Holiday Party Supplies
Nearby Stores